Doelen Lês & Read

Belangrijkste doel van Lês & Read is het vergroten van het leesplezier van de leerlingen en ze meer in aanraking laten komen met de Friese en Engelse taal. Naast meer leesmotivatie levert dit op:

  • Aantoonbare verbetering taalontwikkeling
  • Uitgebreidere woordenschat
  • Aantoonbare verbetering begrijpend lezen

Met het gebruiken van Lês & Read wordt ook bijgedragen aan de kerndoelen 13 tot en met 22 (Engels en Fries).

En heeft Lês & Read ook voor de leerkracht meerwaarde?

  • Kant en klaar project
  • Maximaal drie keer per jaar nieuwe titels om in te zetten in de lessen
  • Geen drempel om meer Fries en Engels te lezen
  • En natuurlijk de handige lestips elders op de website