Lês & Read collecties

It Grutte foarlêsboek, We’re Going on a Bear Hunt, Charlie and the chocolate factory, It skoallereiske. Zomaar een paar titels uit onze meertalige jeugdcollecties Lês & Read.
Elke collectie bestaat uit 25 Engelse en 25 Fryske titels, inclusief docentenhandleiding en een aantal lesposters.
De boeken omvatten verschillende genres en zijn geschikt voor onder-, midden- en bovenbouw.

Fyn de geheime sin/Find the secret sentence
Opdracht voor docent én leerlingen!

In elke collectie zitten twee beschrijfbare posters. Kies zonder dat iemand het ziet uit één van de Fryske en uit één van de Engelse boeken een leuke, spannende of misschien ietwat gekke zin. Een zin waarvan je bijvoorbeeld van te voren écht niet weet waar hij over gaat. Deze zinnen schrijf je op de bijbehorende posters en hang je op in de klas. De vinders van beide zinnen, dus degenen die hem als eerste lezen, ontvangen van de leesconsulent op school een klein cadeautje! Dit stimuleert kinderen om te lezen en maakt het ook extra leuk voor de juf of meester, want die heeft een geheimpje.

Twee collecties per jaar
Je kunt één of twee keer een nieuwe collectie Lês & Read bestellen bij je bibliotheek of via deze website. Beide periodes duren veertien weken.
– Periode 1: van 30 oktober 2023 tot 5 februari 2024
– Periode 2: van 18 maart tot 24 juni 2024

Kosten
€ 95,- per collectie
€ 185,- voor twee collecties

Kerndoelen Frysk en Engels
13. De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse en Friese teksten.

14. De leerlingen leren in het Engels en Fries informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

15, De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.

Onder het kopje Doelen Lês & Read en Leesplan & handige websites vind je nog meer informatie over de collecties, en ook de docentenhandleiding staat online.