Leesplan & handige websites

Leesplan
Werkt jouw school al met een leesplan? De scholen die gebruik maken van het landelijke concept van Kunst van Lezen ‘de Bibliotheek op school’ wel. In het (vernieuwde) leesplan wordt ook aandacht besteed aan meertaligheid. Zo borg je het (voor)lezen in meerdere talen en werk je opbrengstgericht aan de taalontwikkeling in een tweede of derde taal. Kijk op www.leesplan.nl voor het nieuwste leesplan.
Werken jullie (nog) niet met ’de Bibliotheek op school’ en wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor jouw school? Vraag de bibliotheekmedewerker in je eigen gemeente om meer informatie.

Handige websites
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
Een website met allerlei content rondom lezen en weten. Alle content is vrij toegankelijk of met een bibliotheeklidmaatschap te raadplegen.

https://www.debibliotheekopschool.nl/ De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

https://www.leesplan.nl/nl : Effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan. Leesplan.nl biedt kinderopvanginstellingen en scholen, naast informatie over (na)scholing en leesprojecten, alle handvatten om een dergelijk plan op te stellen.